HOW TO BUY

การสั่งซื้อ

1

เลือกสินค้า เพิ่มลงตะกร้า

2

เมื่อได้สินค้าครบตามต้องการ
กด “สั่งซื้อและชำระเงิน”

3

ตรวจสอบรายการสินค้าและราคา
จากนั้นกรอกข้อมูลลูกค้าสำหรับ
การจัดส่ง จากนั้นกด “สั่งซื้อ”

4

โอนเงินตามจำนวนที่ถูกต้อง
ไปที่บัญชี

5

ทำการแจ้งชำระเงินที่หน้า
CONFIRM PAYMENT
แนบรูปสลิปการโอน
แล้วกด “แจ้งชำระเงิน”

6

รอรับสินค้า
2-5 วันทำการ